Fjernvarme & fjernkøling som energiforsyning

Fjernvarme repræsenterer i alt 402 fjernvarmeselskaber, der tilsammen leverer fjernvarme til ca. 1,5 mio. forbrugere. Heraf er de 200–250.000 offentlige bygninger og private erhvervsejendomme. Med mere end 1,5 mio. boliger tilsluttet fjernvarme er det mere end 60% af samtlige boliger i Danmark, der opvarmes med fjernvarme.

Fjernvarmeforsyningen i Danmark har igennem de sidste 10 år gennemgået en markant forandring. I dag er mere end 95% af al fjernvarme baseret på spildvarme fra kraftvarmeproduktion, overskudsvarme fra affaldsforbrænding og fremstillingsvirksomheder samt biobrændsler. Mindre end 5% produceres af fossile brændsler som kul, olie og naturgas. Over 40% af el-og varmeproduktionen er baseret på CO2-neutrale brændsler, bl.a. haveaffald og husholdningsaffald. Varmen kan også produceres fra andre kilder - biobrændsler, solfangere, geotermi, vindmøller mm.

Øget tilslutning

Tilslutning af nye forbrugere i de eksisterende forsyningsområder samt ændring af de kommunale varmeplaner til fordel for øget anvendelse af den miljøvenlige fjernvarme, er derfor en meget vigtig energispareaktivitetet i de lokale fjernvarmeværkers samlede indsats for at opfylde de overordnede målsætninger i den nye varmeforsyningslov.

Energibesparelser I henhold til den nye lov om fremme af energibesparelser i energiforbruget, skal alle fjernvarmeværker medvirke til at fremme energibesparelser hos forbrugerne, i overensstemmelse med miljømæssige og samfundsøkonomiske hensyn, med henblik på at medvirke til at opfylde Danmarks internationale miljøforpligtelser.

Målsætning

De primære mål for fjernvarmeselskabernes energirådgivning vil være at fremme den samlede driftsøkonomi på fjernvarmeforsyningen som helhed samt at yde energirådgivning til fremme af besparelser på energiforbruget hos forbrugerne som et supplement til eksisterende tilbud og lovbefalede ordninger om energimærkning af mindre og større ejendomme, samt energisynsordninger for fremstillingsvirksomheder mv.

​Energirådgivning

Energirådgivning til den enkelte forbruger for at fremme besparelser i energiforbruget vil fremover være en del af fjernvarmeforsyningen. Energirådgivningen vil medvirke til at gøre fjernvarmen endnu mere miljøvenlig og til generelt at frem udviklingen af bæredygtig energiforsyning til fordel for vort fælles miljø.

Vi yder rådgivning til energiselskabernes kundeinstallationer indenfor fjernvarme. Herunder bolig- og industribyggeri ejet af offentlige eller private kunder, men assisterer også energiselskaber til konvertering og energibesparelse i samarbejde med deres organisation.

Som bygherrerådgiver og projektleder for Vestforbrændingen har vi deltaget i konverteringen fra naturgas til fjernvarme hos Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S i Bagsværd - et teknisk og logistisk kompliceret projekt, hvor produktionen skulle opretholdes under konverteringen. Vi har således været medvirkende til at indfri Novo Nordisk og Novozymes bæredygtighedsmål for CO2 reduktion samt med til at etablere en driftssikker og fremtidssikret varmeforsyning for verdens førende virksomheder inden for behandling af diabetes og enzymproduktion i 2010 og 2011.

Fjernkøling udnytter overskudsvarmen

Fjernkøling bygger på de samme grundprincipper som fjernvarme; nemlig at de udnytter overskudsvarmen fra kraftværkernes el-produktion. Men hvor fjernvarme kan bruge varmen direkte, omdannes overskudsvarmen til fjernkøling ved hjælp af havvand, varmedrevne kølemaskiner og eldrevne kompressorer.

Fra den 1. marts 2010 leverer Københavns Energi køling til virksomheder omkring Kgs. Nytorv i København. Det sker fra Danmarks første fjernkølingscentral placeret mellem Adelgade og Borgergade.

Hidtil har virksomhederne fået den nødvendige køling af serverrum, kontorlokaler og butikker fra deres egne, små eldrevne køleanlæg placeret i de enkelte virksomheder. 

Fjernkøling er en gevinst både for virksomhederne og for miljøet. 

Københavns Energi ønsker, over de kommende år, at udbygge fjernkølingen til at omfatte flere områder i hovedstaden. 

Fjernkøling reducerer el-forbruget til køling med op til 80% og deres CO2-udledning med op til 70%. Vi ser et stort potentiale i fjernkøling og oplever stor interesse fra erhvervskunder.

Vi yder rådgivning til energiselskabernes kundeinstallationer indenfor fjernkøling. Herunder bolig- og industribyggeri ejet af offentlige eller private kunder, men assisterer også energiselskaber til konvertering og energibesparelse i samarbejde med deres organisation.

Som bygherrerådgiver har vi fået til opgave at undersøge rentabiliteten i at tilslutte Københavns E fjernkøling, frem for at Post Danmark bruger sine egne kompressorkølemaskiner og havvand som køling. Nuværende kølekapacitet ca. 1,2 MW som anvendes til komfort- og serverkøling på postcentralens 120.000 m2.

Lad os stå for din Energirenovering

Vi kommer gerne med et uforpligtende tilbud til jeres boligforening.​ Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Nogle af vores samarbejdspartnere

Klik her for at se andre af vores samarbejdspartnere

Se samarbejdspartnere

Skal vi stå for din energioptimering eller Bygherrerådgivning?

Vi hjælper jer gerne igennem hele processen. Udfyld formularen Herunder og vi kontakter dig.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

​Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører ApS

Bredgade 6, 1260 København K

​Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører ApS

Kongevej 58, 6400 Sønderborg

CVR: 38294067

Kontakt os

☎ Tlf.: +45 70 22 48 48 

✉ E-mail: info@tjri.com

Social

Find på kort

Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører ApS

Bredgade 6, 1260 København K

Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører Ivs

Kongevej 58 

6400 Sønderborg

Tlf.: 70224848
CVR: 38294067
info@tjri.com