Energirenovering af ejendomme og bygninger – få energirådgivning

​Skal vi hjælpe dig med energirenovering af ejendomme? Så lad os hjælpe dig med at opnå en større energibesparelse. 

Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører ApS er vores ingeniørmæssige spidskompetence klima- og energirådgivning samt energirenovering af ejendomme.

Vi har en mangeårig erfaring med projektering og rådgivning indenfor bygningsinstallationer, herunder med at optimere energiforbruget i både enkle og komplekse installationer i eksempelvis Ejer- eller andelsforeninger, samt større bygningsprojekter.

I forbindelse med ovenstående står vi blandt andet for:

  • Udskiftning til energivinduer
  • Efterisolering af murværk og tag
  • Optimering af VVS-anlæg
  • Skift fra naturgas/olie til fjernvarme eller varmepumpe
  • Gennemgang af bygningen

Dermed har vi gennemført en lang række energibesparende projekter med en meget kort tilbagebetalingstid.

Vi holder til på Amager, men vi servicerer også kunder blandt andet på Frederiksberg, i København og i Roskilde samt i resten af Danmark.​

INTEGRERET ENERGIDESIGN SKABER HELHED OG MERVÆRDI

Integreret Energidesign, IED, som vi har arbejdet med de senere år, skaber helhed og merværdi for byggerier. IED handler om at udnytte alle bygningens passive egenskaber gennem et samspil af arkitektur- og ingeniørkunst.

Det gælder også optimering og integrering af energiformer, der tilføres bygningen gratis – fra naturen selv. 

Her kan nævnes bygningens placering i forhold til verdenshjørnerne samt placering, indretning og brug af rum.

Energirenovering af ejendomme kan blandt andet involvere:​

  • Anvendelse af bygningens akkumuleringsevne til køling og varme, herunder at sikre optimal anvendelse af dagslys frem for kunstlys.
  • Optimering af passiv solvarme, herunder at sikre bygningen mod overophedning uden brug af eller begrænset brug af køling.
  • Design af bygningen, så der anvendes naturlig ventilation fremfor mekanisk ventilation eller en kombination af dette (hybride ventilationsløsninger). Samt ikke mindst at skabe et samlet godt termisk indeklima.

En forudsætning for at indarbejde IED i byggeriet er, at vi bidrager med de "ingeniørmæssige kunster", sammen med arkitekten og bygherren, allerede under udarbejdelse af de første idéskitser.

Vi skaber ikke arkitektoniske begrænsninger, men udvider arkitektens råderum indenfor de energimæssige rammer af IED. Resultatet for bygningen er et bedre indeklima, færre synlige installationer, lavt energiforbrug og en fornuftig driftsøkonomi.

Som sidegevinst bidrager IED til et bedre samarbejde mellem bygherre, arkitekt og entreprenør, fordi vi har været med fra starten og kender intentionerne med IED i byggeriet fra første skitse.

Erfaringer med IED designet byggeri viser et energiforbrug, der typisk er 50 procent lavere end traditionelt byggeri. Vi omsætter teori og videnskab til kommerciel praksis, som kan udføres i det virkelige liv, så både bygherrer, arkitekter og entreprenører kan forstå det.

Vores referencer viser vores erfaring med implementering af IED i byggeri. Vi er med i Danvak, netværk for indeklima, komfort og energi under faggruppen Integreret Energidesign, IED.

ENERGIRENOVERING AF EJENDOMME STARTER MED EN GENNEMGANG

De konkrete besparelser her og nu starter med en uforpligtende gennemgang af jeres ejendom. Et typisk forløb starter med et indledende uforpligtende møde og en rundvisning i bygningen.

Herefter starter vores energi- og klimarådgiver med at screene bygningen og komme med ideer til indsatsområder. Sammen med dig prioriterer vi et eller flere områder, hvor vi udarbejder analyser, beregninger, løsninger og økonomisk beslutningsgrundlag for energioptimering af bygninger.

Du kan spare mange penge på reduktion af energiforbruget til gavn for både indeklimaet, miljøet og bundlinjen. Hele forløbet sker i et tæt samarbejde med både brugerne og ejernes driftsansvarlige.

NYBYGGERI OG RENOVERING AF BYGNINGER OG TEKNISKE INSTALLATIONER

Ved både nybyggeri og renovering af bygninger og tekniske installationer søger vi som udgangspunkt altid at finde og anbefale de energibesparelser, der har den korteste tilbagebetalingstid og den største CO2-besparelse – uden at gå på kompromis med indeklima og andre funktionelle krav.

Energirenovering af ejendomme udføres for eksempel indenfor områderne køling, ventilation, trykluft, belysning, pumper, kedler, varmesystemer og processer samt klimaskærm.

INDUSTRIVIRKSOMHEDER MED KOMPLEKSE TEKNISKE FUNKTIONER

I industrivirksomheder er kompleksiteten af de tekniske funktioner ofte stor. Produktionsprocesserne er ofte meget energikrævende, og der bruges store mængder energi til ventilationsanlæg, køleanlæg, tørreprocesser, trykluftsanlæg, pumper, transportanlæg med videre.

Vi oplever ofte, at der her er betydelige muligheder for at gennemføre energibesparende foranstaltninger med kort tilbagebetalingstid, selvom prisen på energi til procesformål er lavere end for energi til komfortformål som for eksempel opvarmning eller køling.

Via Novo Nordisk forsyningsselskab har vi i 2009 og 2010 medvirket til konvertering af gas til fjernvarme og dermed været medvirkende til at indfri Novo Nordisk og Novozymes bæredygtighedsmål for CO2-reduktion.

FÅ ET TILBUD PÅ ENERGIRENOVERING AF EJENDOMME

Du er velkommen til at høre mere om, hvad vi tilbyder indenfor energirådgivning og energioptimering, og vi udarbejder gerne et uforpligtende tilbud på energirenovering af ejendomme. 

Vi giver også rådgivning om muligheden for tilskud til renovering af en bolig. 

Kontakt os

Du kan ringe til os på telefon 70 22 48 48, eller du kan skrive til os på e-mail info@tjri.com

Lad os stå for din Energirenovering

Vi kommer gerne med et uforpligtende tilbud til jeres boligforening.​ Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Nogle af vores samarbejdspartnere

Klik her for at se andre af vores samarbejdspartnere

Se samarbejdspartnere

Skal vi stå for din energioptimering eller Bygherrerådgivning?

Vi hjælper jer gerne igennem hele processen. Udfyld formularen Herunder og vi kontakter dig.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

​Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører ApS

Bredgade 6, 1260 København K

​Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører ApS

Kongevej 58, 6400 Sønderborg

CVR: 38294067

Kontakt os

☎ Tlf.: +45 70 22 48 48 

✉ E-mail: info@tjri.com

Social

Find på kort

Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører ApS

Bredgade 6, 1260 København K

Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører Ivs

Kongevej 58 

6400 Sønderborg

Tlf.: 70224848
CVR: 38294067
info@tjri.com