Projektering af byggeri – miljørigtig VVS-installation

​Leder du efter en specialist indenfor VVS og ventilation til projektering af byggeri? Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører ApS er klima- og energirådgivning blandt vores spidskompetencer.

Vi har udført bygherrerådgivning og projektledelse indenfor bygningsinstallationer gennem de sidste 30 år, hvor vi gennemført et meget stort antal opgaver indenfor blandt andet VVS og ventilation.

Vi holder til på Amager, men vi servicerer også kunder blandt andet på Frederiksberg, i København og i Roskilde samt i resten af Danmark.

RÅDGIVER OG PROJEKTERER INDENFOR ENERGIBESPARELSER

Vi medvirker til at projektere energi- og klimavenligt ved at inddrage bæredygtige tiltag i projektet såsom naturlige og hybride ventilationsløsninger, varmepumper (jord, luft og geotermisk), passiv solvarme, solpaneler, solceller, genanvendelse af regnvand samt alle former for styring og reguleringsteknik. ​

Vi har også erfaring med fjernvarme, fjernkøling og biobrændselsanlæg indenfor projektering af byggeri.

Vi rådgiver og projekterer også indenfor alle former for energibesparende foranstaltninger (EBF) i bygninger samt i mere komplekse energi- og produktionsanlæg.

Vi har praktisk erfaring med at omsætte nye energi- og klimaløsninger helt fra idé- og skitseforslag til det færdige projekt. Vi er således med til at indfri bæredygtighedsmål for CO2-reduktion gennem vores projekter.

Vores referencer på projektering, som fremgår af hjemmesiden, afspejler firmaets mangeårige erfaring.

FJERNVARME OG FJERNKØLING SOM FREMTIDENS ENERGIFORSYNING

Fjernvarme repræsenterer i alt 402 fjernvarmeselskaber, der tilsammen leverer fjernvarme til cirka 1,5 millioner forbrugere. Heraf er de 200–250.000 offentlige bygninger og private erhvervsejendomme. 

Med mere end 1,5 millioner boliger, som er tilsluttet fjernvarme, er det mere end 60 procent af samtlige boliger i Danmark, der opvarmes med fjernvarme.

Fjernvarmeforsyningen i Danmark har igennem de sidste 10 år gennemgået en markant forandring. 

I dag er mere end 95procent af al fjernvarme baseret på spildvarme fra kraftvarmeproduktion, overskudsvarme fra affaldsforbrænding og fremstillingsvirksomheder samt biobrændsler. Mindre end 5 procent produceres af fossile brændsler som kul, olie og naturgas.

Over 40 procent af el-og varmeproduktionen er baseret på CO2-neutrale brændsler som blandt andet haveaffald og husholdningsaffald. 

Varmen kan også produceres fra andre kilder såsom biobrændsler, solfangere, geotermi og vindmøller.

FJERNVARMEVÆRKER SKAL ARBEJDE FOR ENERGIBESPARELSER

Tilslutning af nye forbrugere i de eksisterende forsyningsområder – samt ændring af de kommunale varmeplaner til fordel for øget anvendelse af den miljøvenlige fjernvarme – er en meget vigtig energispareaktivitet i de lokale fjernvarmeværkers samlede indsats for at opfylde de overordnede målsætninger i den nye varmeforsyningslov.

I henhold til den nye lov om fremme af energibesparelser i energiforbruget skal alle fjernvarmeværker medvirke til dette hos forbrugerne. Det skal ske i overensstemmelse med miljømæssige og samfundsøkonomiske hensyn med henblik på at medvirke til at opfylde Danmarks internationale miljøforpligtelser.

De primære mål for fjernvarmeselskabernes energirådgivning vil være at fremme den samlede driftsøkonomi på fjernvarmeforsyningen som helhed.

Samtidig skal de yde energirådgivning til fremme af besparelser på energiforbruget hos forbrugerne som et supplement til de eksisterende tilbud og lovbefalede ordninger om energimærkning af mindre og større ejendomme. Det gælder også energisynsordninger for fremstillingsvirksomheder.

​ENERGIRÅDGIVNING OM FJERNVARME OG KUNDEINSTALLATIONER

Energirådgivning til den enkelte forbruger for at fremme besparelser i energiforbruget vil fremover være en del af fjernvarmeforsyningen. 

Energirådgivningen vil medvirke til at gøre fjernvarmen endnu mere miljøvenlig og til generelt at fremme udviklingen af bæredygtig energiforsyning til fordel for vores fælles miljø.​

Vi yder rådgivning til energiselskabernes kundeinstallationer indenfor fjernvarme herunder bolig- og industribyggeri, som er ejet af offentlige eller private kunder. Vi assisterer også energiselskaber med konvertering og energibesparelse.​

Som bygherrerådgiver og projektleder for Vestforbrændingen har vi deltaget i konverteringen fra naturgas til fjernvarme hos Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S i Bagsværd. 

Det var et teknisk og logistisk kompliceret projekt, hvor produktionen skulle opretholdes under konverteringen.​

Vi har således medvirket til at indfri Novo Nordisk og Novozymes bæredygtighedsmål for CO2-reduktion. Dermed har vi været med til at etablere en driftssikker og fremtidssikret varmeforsyning for verdens førende virksomheder indenfor behandling af diabetes og enzymproduktion i 2010 og 2011.

RÅDGIVNING OM KUNDEINSTALLATIONER INDENFOR FJERNKØLING

Fjernkøling bygger på de samme grundprincipper som fjernvarme; nemlig at de udnytter overskudsvarmen fra kraftværkernes elproduktion. 

Men hvor fjernvarme kan bruge varmen direkte, omdannes overskudsvarmen til fjernkøling ved hjælp af havvand, varmedrevne kølemaskiner og eldrevne kompressorer.

Siden 2010 har Københavns Energi leveret køling til virksomheder omkring Kgs. Nytorv i København. Det sker fra Danmarks første fjernkølingscentral, som er placeret mellem Adelgade og Borgergade. 

Hidtil har virksomhederne fået den nødvendige køling af serverrum, kontorlokaler og butikker fra deres egne, små eldrevne køleanlæg, der var placeret i de enkelte virksomheder.

Fjernkøling er en gevinst både for virksomhederne og for miljøet. Derfor ønsker Københavns Energi at udbygge fjernkølingen til at omfatte flere områder i hovedstaden. Fjernkøling reducerer el-forbruget til køling med op til 80 procent og CO2-udledning med op til 70 procent. Vi ser et stort potentiale i fjernkøling og oplever stor interesse fra erhvervskunder.

Vi yder dermed også rådgivning til energiselskabernes kundeinstallationer indenfor fjernkøling. Det gælder endvidere bolig- og industribyggeri, som er ejet af offentlige eller private kunder. Dertil kommer energiselskaber, som skal have udført konvertering og energibesparelse.

Som bygherrerådgiver har vi fået til opgave at undersøge rentabiliteten i at tilslutte Københavns E fjernkøling frem for at Post Danmark bruger sine egne kompressorkølemaskiner og havvand som køling. Nuværende kølekapacitet på cirka 1,2 MW anvendes til komfort- og serverkøling på postcentralens 120.000 m2.

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD INDENFOR PROJEKTERING AF BYGGERI

Du er velkommen til at få mere information om, hvad vi tilbyder indenfor projektering af byggeri. Vi sender gerne et uforpligtende tilbud på at etablere en energirigtig og miljørigtig fjernvarme, ventilation eller anden VVS-installation.

Du kan ringe på telefon 70 22 48 48, eller du kan skrive til e-mail info@tjri.com.

Lad os stå for din Energirenovering

Vi kommer gerne med et uforpligtende tilbud til jeres boligforening.​ Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Nogle af vores samarbejdspartnere

Klik her for at se andre af vores samarbejdspartnere

Se samarbejdspartnere

Skal vi stå for din energioptimering eller Bygherrerådgivning?

Vi hjælper jer gerne igennem hele processen. Udfyld formularen Herunder og vi kontakter dig.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

​Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører ApS

Bredgade 6, 1260 København K

​Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører ApS

Kongevej 58, 6400 Sønderborg

CVR: 38294067

Kontakt os

☎ Tlf.: +45 70 22 48 48 

✉ E-mail: info@tjri.com

Social

Find på kort

Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører ApS

Bredgade 6, 1260 København K

Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører Ivs

Kongevej 58 

6400 Sønderborg

Tlf.: 70224848
CVR: 38294067
info@tjri.com