KONTOR-, BUTIK- OG BOLIGBYGGERI

AB RØNNEHUS, FREDERIKSBERG

Andelsboligforening med 2 opgange og 24 lejligheder.

Tæring af nye vandinstallationer, registrering og udskiftning af fittings samt skift af varmtvandsbeholder.

2020/2021

EF GOTHERSHUS, GOTHERSGADE 93-95, KØBENHAVN K

Ejerforening med 27 boliger i 5 etager samt restaurant i stueetagen. Bygningen er fra 1883.

Lugtgener af kloak, fedtudskiller, ventilation og utætte vinduespartier.

Udredning, konklusion og rapport

2020/2021

KRØYER HUS, CARLSBERG BYEN, KØBENHAVN V

Bygningen består 91 individuelle lejligheder og 14 rækkehuse samt børnehave og erhverv. I alt 15.688 m2

Fejlfinding af varmeanlæg pga. problemer med temperaturstyring i lejligheder og manglende afkøling af fjernvarmevandet. Rapport om fejlfinding og konklusion med forslag til udbedring.

2021

EF UPSALAGADE 20 A OG B, KØBENHAVN Ø

Gennemgang af nyt brugsvandsanlæg pga. tæringer som skyldes sammensætning af forskellige materialer for Gefion. Registrering, rapport, konklusion og tilsyn med udbedring.

2020

EF HUMLEBY, KØBENHAVN V

Husejerforeningen blev formentlig etableret i 1887. I starten som husbesidderforening og senere som husejerforening. I 2007 ændrede husejerforeningen navn fra “Husejerforeningen ved Vesterfælledvej” til “Husejerforeningen HUMLEBY”.

Humleby består af 235 byhuse/rækkehuse beliggende i en lille oase centralt i København.

Bygherrerådgiver og fagtilsyn på udskiftninger af vandledninger i jord og nye vandstik i bygninger.

2020/2021

AB SLETTEGÅRDEN, VANLØSE

Andelsboligforeningen består af 41 opgange fordelt på 12 blokke indeholdende 246 oprindelige traditionelle boliger hvoraf 14 af boligerne er sammenlagt og et lejemål er ejendomskontor. Samlet etageareal 14.318 m2

Projektering og udbud af nyt varme- og brugsvandsanlæg samt renovering og energioptimering af 2 varmecentraler. Nye vand- og varmeledninger i jord mellem boligblokke. Energioptimering og sikring af ekstra god afkøling af fjernvarmevandet. Udarbejdet som lønmodtager for Gaihede A/S

2019

RENOVERING AF STØRRE ETAGEEJENDOM PÅ CHRISTIANSHAVN

Renovering af 100 lejligheder i Christianshavn på i alt 8.254 m2, beliggende på Strandgade ved Wilders Plads. Byggeriet er fra 1984 og består af kælder, 3 etager samt tagbolig. Udskiftning af VVS-installationer og energirenovering, projektering og udbud samt tilsyn, 2017/2018/2019.

EJENDOM PÅ NØRREBRO

Ejendommen er på 6 etager herunder kælder og loftrum. To hovedtrapper og to køkkentrapper, i alt 986 m². Teknisk gennemgang af VVS- og ventilationsprojekt samt udredning heraf.

Udbudsprojekt, 2018

BOLIGKARRÉ PÅ ØSTEBRO

Andelsboligforeningen er stiftet i 1983 og tæller i dag 55 andelsboliger, 4 erhvervsandele, en lejebolig og et erhvervslejemål. Foreningen ligger på indre Østerbro i København.

Teknisk gennemgang af VVS- og ventilationsprojekt i forbindelse med byfornyelsesprojekt og nye tagboliger for hele ejendommen. I denne forbindelse har vi udført sparring og kvalitetssikring i forbindelse med udbudsprojektet, 2018

BOLIGKARRÉ PÅ FREDERIKSBERG

Teknisk genn​emgang og tilstandsrapport af installationer i Frederiksberg. Bygningen indeholder 30 boliger, i alt 3.175 m2. Ejendommen er opført i 1930 og består af 1 bygning med 5 etager (stue til og med 4. sal) samt udnyttet tagetage med depot og tørreloft. I alt 3 opgange med hver 10 lejligheder. Kælderen er udnyttet med varmecentral, cykelkælder og depotrum. 

Teknisk gennemgang og tilstandsrapport af VVS-installationer, 2017

STØRRE BOLIGKARRÉ I KØBENHAVN NV

Teknisk gennemgang og tilstandsrapport af installationer i NV-kvarteret. Bygningen indeholder 70 boliger og med butikslokaler i stueetagen, i alt ca. 7.000 m2. Ejendommen er opført i 1908 og består af 1 bygning med 5 etager (stue til og med 4. sal) samt udnyttet tagetage med depot og tørreloft. I alt 7 opgange med hver 10 lejligheder. Kælderen er udnyttet med varmecentral, cykelkælder og depotrum. 

Teknisk gennemgang og tilstandsrapport af VVS-installationer, 2017

ÆLDRE ETAGEEJENDOM PÅ ØSTERBRO

Renovering af vand- og afløbsinstallationer ved relining og udskiftning. Bygningen ligger på hjørnet af Strandboulevarden og Nordre Frihavnsgade. ”Københavner” etageejendom fra 1895 med 16 boliger og butikslokaler i stueetagen i alt 1.851 m2. 

Projektering og udbud af VVS-installationer, 2017

NYE TAGBOLIGER

Etablering af 6 nye tagboliger i Rødovre. Bygningen er placeret på Hvidovrevej og er med 3 opgange, kælder, stue, 1. og 2. sal, nye tagboliger etableres på 3. sal. Boligerne varierer i størrelse mellem 53 m2 og 64 m2. Den oprindelige ejendom er fra ca. 1940. Udarbejdelse af projektforslag for VVS og ventilation, 2017

BIG storcenter i Herlev

Den gamle DISA grund er blevet til et nyt butiksområde indeholdende omkring 25 butikker, der omfatter dagligvarer, detailhandel, biograf, tness center, legeland samt caféer og restauranter, 44.000 m2
Projektleder for etablering af fjernvarme i jord og i bygning, nybyggeri

Bygherre: Nordic Real Estate Partner A/S

Bygherrerådgiver: Nordic Property

Rådgiver: Rambøll

Entreprenør: Kirkeberg Wicotec

Klient: Vestforbrænding I/S, 2015

NovoZymes, Bagsværd

Fabrik og laboratorium til produktion af enzymer Projektleder, konvertering fra naturgas til fjernvarme.

Rådgiver: Rambøll

Entreprenør: Kirkeberg Wicotec

Klient: Vestforbrænding, 2014

Stengårdsvænge, Kgs. Lyngby

Konvertering fra naturgas til fjernvarme, 223 rækkehuse
Projektleder for etablering af rørledninger i jord og udskiftning af naturgasunits til fjernvarmeunits samt vekslerstation for området.

Bygherre: Gladsaxe Almennyttige Boligselskab

Bygherrerådgiver: DAB

Projekt og tilsyn: Rambøll

Entreprenør: NCC og Brøndum

Klient: Vestforbrænding, 2014-2015

NNIT, Bagsværd

NNIT er en af Danmarks førende it-serviceleverandører som har bygget nyt datacenter i Bagsværd. Datacentret er supersikkert, skal holde i 50 år og være blandt de mest energie ektive datacentre i verden.
Projektleder, etablering af fjernvarme

Bygherre: NNIT

Bygherrerådgiver: NNE Pharmaplan

Rådgiver: Rambøll

Entreprenør: Kirkeberg Wicotec

Klient: Vestforbrænding, 2014

Velux, BT-Components, Bagsværd

Fabrik til udvikling og produktion af beslag og automatik Projektleder, konvertering fra naturgas til fjernvarme
Bygherre: VELUX

Klient: Vestforbrænding I/S, 2014

Administrationsbyggeri, Novo Nordisk i Bagsværd

Lavenergi BR 2015 kontorbygninger
Novo Nordisk investerer omkring en milliard kroner i to nye lavenergi BR 2015 kontorbygninger i Bagsværd. I denne forbindelse er Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører ApS blevet valgt som bygherrerådgiver for etablering af CO2 besparende fjernvarme for de 2 bygninger for Vestforbrænding I/S. Samlet etageareal er ca. 50.000 m2.

Bygherrerådgiver: Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører

Arkitekt: Henning Larsen

Ingeniør: Alectia

Entreprenør: MT Højgaard

Klient: Vestforbrænding 2012

Lervig Brygge, Stavanger, Norge

Fire boligblokke på henholdsvis 7, 8, 12 og 18 etager, 159 lejligheder samt en parkeringskælder på ca. 10.000 m2. Det samlede byggeri er på knap 30.000 m2. Entreprisesum 500 mio. NOK.
Bygningen opfylder kravene til lavenergibyggeri, det norske TEK07 og Energimærke B. Esbensen har bl.a. stået for udviklingen af energikonceptet, hvor strategien er minimering af varmetabet og udnyttelse af bygningernes passive egenskaber.
Vi har udarbejdet design for VVS, ventilation, sprinkler og a øb herunder varmegenvinding af udsugningsluften fra køkken, bad og soveværelser og individuel forbrugsmåling.

Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter/Atelier Oslo Arkitekter.

Bygherre: Øya Lervig Brygge AS

Entreprenør: AF Gruppen

Klient: Esbensen A/S, 2012

Dahl Advokater i Viborg, nyt kontordomicil, lavenergiklasse 2

Domicilet er på 3.700 m2 fordelt på 3 etager med en spændende arkitektur. Bygningen er klassificeret som en lavenergi klasse 2 bygning. Energiforsyningen er naturgas suppleret med luftvarmepumper. I fyringssæsonen ventileres områderne med balanceret mekanisk ventilation med forvarmede friskluftindtag i facacerne og central udsugning tilsluttet varmepumper i teknikrum. Varmepumperne benytter udsugningsluften til at producere varme, som benyttes til forvarmning af friskluftindtagene. Øvrig overskudsvarme fra varmepumperne benyttes som supplement til centralvarmen. Udenfor fyringssæsonen ventileres områderne med naturlig/hybrid ventilation, hvor de samme friskluftindtag benyttes, mens skorstenseffekten i atriet benyttes til afkast via mekanisk automatisk styrede ovenlys. Friskluftindtagene reguleres automatisk efter Co2-niveau og temperatur for de enkelte rum.

Udarbejdelse af projektforslag, forprojekt og hovedprojekt i samarbejde med Esbensen A/S.

Klient: Esbensen A/S, 2008/2009

Seniorboliger i Hasle

Projektering af 50 seniorboliger, i alt 4000 m². Projektering af VVS, ventilation og el samt energirammeberegning. Økonomisk overslag på byggeomkostninger.

Klient: Moe & Brødsgaard A/S, 2007

E/F Straussbo i Valby

Projektforslag med økonomisk overslag til etablering af kontroludsugning fra eksist. Aftrækskanaler i køkken og bad. Projektet indeholder 77 lejligheder på 3 etager med udnyttet tage og kælder.

Klient: Esbensen A/S, 2007

Café Verdensuret i København

Projektforslag til Café Verdensuret på Københavns Rådhus samt økonomisk overslag. VVS, ventilation, køling og CTS. Entreprisesum 1,1 mio. kr.

Klient: Esbensen A/S, 2007

Ferieboliger i Stege

Projektering af 48 luksusboliger direkte til vandet ved Stege Havn. Udbudsmateriale for VVS og el-installationer, ledninger i jord samt energirammeberegninger.

Klient: Moe & Brødsgaard A/S, 2006

Superbrugsen i Gråsten

Ombygning og tilbygnig af Superbrugsen i Gråsten. Tilbygning af lager, mandskabsbygning og administration. Ombygning og tilbygning af slagetr, delikatesse og butikslokale. Projektering af VVS, ventilation, køling og el-installationer.

Klient: Esbensen A/S, 2006

Nimbusparken i Frederiksberg

Projektering af 5 punkthuse på 5 etager. I alt 60 boliger på 6.459 m². Projektering af VVS og Ventilation samt udbudsmateriale.

Klient: Torkil Laursen A/S, 2006

Christian Petersens Hjørne i Ringsted

Renovering og tilbygning af eksisterende byejendom. Ejendommen er placeret centralt i Ringsted og omfatter 35 lejligheder på i alt 3.219 m². I hele stueetagen er der etableret forretninger. Projektering af VVS og ventilation samt energirammeberegning

Klient: Anders Jensen Aps, 2006

Butikslokaler, Herning

Indretning af nye butikslokaler på hovedstrøget i Herning. Udarbejdelse af bygningstegninger på AutoCad. Projektering og udbud af VVS, ventilation og el samt CTS. Omindretning af tidligere lokaler for bl.a. Midtbank og Boutique.
De nye lejere er Matas samt Bog og Idé. Ombygningen omfatter ca. 1100 m2 butik inkl. kælder.

Klient: JFP-Byg, 2006

E/F Aladdin, Christianshavn

Digitalisering (rentegning) af gamle bygningstegninger fra 1900 til AutoCad tegninger.Opgaven omfatter digitalisering af 365 lejligheder og 31 opgange, planer og snit.
Registrering af ejendommensel-installationer herunder IHC-anlæg. Tilstandsrapport på ejendommens el-installationer inkl. IHC-anlæg. Økonomisk overslag for renovering. Projektering af el-installationer og udarbejdelse af udbudsmateriale. Dokumentation af forsyningsanlæg, fordelingstavler, kredsskemaer og tavledokumentation.

Klient: Ejerforeningen Aladdin, 2006

Sydbank, Aabenraa

Udvidelse af Sydbank's hovedsæde på ca. 2.600 m². Byggeriet er udført vest for det nuværende hovedsæde med kælder, stueplan og 1. sal. Tilbygningen indeholder kontorer, mødelokaler og betalingsservice. Der er projekteret 2 stk. ventilationsanlæg i den nye tilbygning. Anlæg 1 med opvarmet og kølet friskluft for ventilation af betalingsservice.


Der er etableret et fuldt ventilationsanlæg med fortrængnings-ventilation. Luften blæses ind under rummets edb-gulv og indblæsning videre til rummet sker via diffusorer i edb-gulv. Udsugning sker fra 2 stk. Ø800 stålkanaler ført til under loft. Anlæg 2 med opvarmet og kølet friskluft for ventilation af kontorer, møderum, kopi-/printrum som sker vha. kølebafler som er integreret med rumbelysningen. Der er etableret fancoil-anlæg med kølet recirkuleret luft for fjernelse af overskudsvarme fra server-/kopirum. Etablering af køleanlæg med frikøling, køleydelse 230 kW. Projektering og udbud af ventilation og køling. Arkitekt: Oesten

Klient: Esbensen A/S, 2003

Kongevej 13, Sønderborg

Ombygning villa til 2 ejerlejligheder. Rådgiver på konstruktion, brand, lyd, isolering samt myndighedsbehandling.

Klient: Leif Johnsen, 2003

AB-Skårupvej II, Hvidovre

Tilstandsrapport omfattende 36 andelsboliger og fælleshus opført i 1990. Registrering af skader, årsag til skader samt løsningsforslag og budget for udbedring. Entreprisesum for udbedring 0,8 mio. kr.

Klient: H & A Consult, 2002

Gurrevejsstiftelsen, Helsingør

Renovering og ombygning af 24 tagboliger, blok A. Projektering af VVS-installationer. Arkitekt: Ladegaard Arkitekter.

Klient: Jens-Peter Madsen ApS, 2002

A. P. Møller, Esplanaden i København, MÆRSK

Udvidelse af A. P. Møllers hovedsæde omfatten­de ca. 16.000 m² kontortilbygning inkl. P-kældre. Projektforslag for varme samt hovedprojekt for ventilation. Specielt kan nævnes ventilation af auditorier og videokonference inkl. køling samt impulsventilation af 2 nedre P-kældre. Arkitekt: Henning Larsens Tegnestue.

Klient: Carl Bro A/S, 2001 - 2002

Scala, København

Projektering af installationer I forbindelse med tilbygning og ombygning af Scala til hotelformål.

Klient: JPM ApS, 2001 - 2002

Kalvebod Brygge 20, København

Ombygning af tidligere DSB-bygning til admini­stration og IT-arbejdspladser for Nykredit. Reno­vering af vand- og afløbsinstallationer samt kon­troludsugning. Ombygningen omfatter ca. 10.000 m². Arkitekt: Jens Ladegaard.

Klient: Jens-Peter Madsen ApS, 2001

Klostergården, Slangerup

Etablering af rækkehuse inkl. fælleshus i Slange­rup. Rækkehusene omfatter 1.650 m² og der er udarbejdet udbudsprojekt for VVS og ventilation. Arkitekt: Alsløv, Andersen & Vorbeck.

Klient: JPM ApS, 2001

Ungdomsboliger i Farum

Etablering af 59 ungdomsboliger i Farum fordelt på 4 blokke. Ungdomsboligerne omfatter 2.620 m². Projektering af VVS og ventilation. Arkitekt: Ladegaard & Christiansen.

Klient: Jens-Peter Madsen ApS, 2001

Butikscenter, Stenløse Center i Stenløse

Udvidelse af Stenløse Center. Projektering af VVS, ventilation og køling. Udvidelse på i alt ca. 8.000 m² fordelt på 1.700 m² ejerlejligheder, 3.800 m² Kvickly og 2.500 m² butikker.

Klient: JPM ApS, 2000

Bofællesskaber i Ringsted

Projektering af VVS og ventilation samt energi-rammeberegninger.

  • Bofællesskab for udviklingshæmmede, Køgevej 22, 3 bygninger med i alt 16 boliger og fælleskøkkener.

  • Bofællesskab for udviklingshæmmede, Solbakken, Ole Hansens Vej, 2 bygninger med i alt 15 boliger og fælleskøkken.

  • Ældrekollektiv, Solhaven, Ole Hansens Vej, 1 bygning med 9 boliger og fælleskøkken.

  • Bofællesskab for sindslidende, Kilden, Kildemarken, 2 bygninger med 6 boliger samt 1 bygning med fælleshus.


Klient: Guntofte & Bech, 2000

Novo Nordisk, Lottenborg II, Lyngby

Projektering af kølelofter samt køling til ventila­tion. Bygningen består af 4.500 m² kontor og ad­ministration. Lejemålsindretning for Novo Nordisk IT-afdeling.

Klient: JPM ApS, 2000

Øbro Træ A/S, København

Trælasthandel på Kattegatvej ved Fisketorvet i Kbh's Nordhavn. Nybygningen omfatter lager på 1.300 m² samt administration og butik på 460 m². Udbudsprojekt for VVS og ventilation.

Klient: Multiconsult ApS, 2000

Ølstykke Stationscenter

Butikscenter i Ølstykke på 1.900 m² med bolig og bu­tik. 10 andelsboliger, Aldi marked og HT. Projektering af VVS og ventilation.

Klient: JPM ApS, 2000

Aller Press A/S, København

Etablering af nyt domicil for Aller Press A/S på Otto Mønsteds Gade 3. Projektering og udbud af ventilation med køling i eksisterende bygning på 5 etager, ca. 2.500 m² med en luftmængde på 18.000 m³/h.

Klient: Ishøj & Madsen A/S, 2000

Kirsebærhegnet i Jyllinge

Projektering og udbud af rækkehusbyggeri, VVS og ventilation. 2 stk. bygningsgrupper á 13 ræk­kehuse.

Klient: Jens-Peter Madsen ApS, 1999

MÆRSK data, Vibenshus Runddel, København

Kontorbyggeri og P-hus i alt 30.000 m². Projekte­ring og dimensionering af vandinstallationer med trykforøgeanlæg samt energirammeberegning.

Klient: Bascon A/S, 1999

Vestre Teglgade 8, Københavns Sydhavn

Kontorbyggeri omfattende 3.430 m² kontor. Pro­jektering af VVS.

Klient: JPM ApS, 1999

Butikscenter, Industrivænget 8-10 i Hillerød

Projektering af VVS og ventilation. Butiksarealet er 3.800 m² og omfatter bl.a. Aldi-marked og Harald Nyborg.

Klient: Guntofte & Bech, 1999

Novo Nordisk, Lottenborg II, Kongens Lyngby

4.500 m² administrationsbebyggelse. Projektering af VVS og ventilation inkl. CTS-styring for Novo Nordisk IT.

Klient: JPM ApS, 1999

Skoleparken i Søllerød

Renovering og udskiftning af vandinstallationer og sanitet i Skoleparken. 11 boligblokke, 296 lejlig­heder.

Klient: Wissenberg A/S, 1999

Rødovre Centrum, Rødovre

Projektering af nyt P-hus. Stueplan og to kælder­etager, ca. 12.000 m². Vand, afløb og ventilation samt afvanding af P-dæk og omlægning af eksisterende kloak i jord, myndighedsprojekt.

Klient: Carl Bro A/S, 1999

Coloplast A/S, Humlebæk

Udvidelse af produktion og administration. Udvi­delsen består af 15.200 m² og omfatter VVS pro­jektering i et afgrænset område. Flg. områder er projekteret: Auditorium, multipurposehal, kantine, storkøkken, omklædning, fitness, kontorbygning, hovedindgang og reception.

Klient: Torkil Laursen ApS, 1999

Superbrugsen i Høruphav

Tilbygning og ombygning af bl.a slagter og delikatesse samt butik. VVS, ventilation og køling.

Klient: Esbensen, 1998

Engelsby-Flensborg, Tyskland

Renovering af 32 lejligheder, 8 etager. Tilstandsvurdering, projektering, udbud og tilsyn på tysk for bolig-foreningen BIG-Heimbau. VVS, ventilation og solvarme.

Klient: Esbensen A/S, 1998

Fælleshus, boligforeningen Danbo i Nordborg

Fælleshus til større blokbebyggelse. Projektering og udbud af VVS og ventilation.

Klient: Esbensen A/S, 1997

Syn og skøn i Guderup

Parcelhus i Guderup. Indeklimaproblemer på grund af fugt.

Klient: Esbensen A/S, 1997

Syn og skøn i Seppelev

Parcelhus i Seppelev. For stort varmeforbrug/ naturgasforsyningsaftale.

Klient: Esbensen A/S, 1997

Stenbjergparken i Sønderborg

Renovering af boligblokke for boligforeningen SAB. Fagtilsyn med tekniske installationer.

Klient: Esbensen A/S, 1996

Brødr. Müller A/S, Vollerup i Sønderborg

Administrationsbygning. Projektering, udbud og tilsyn med VVS og venti­lation med VAV og køling.

Klient: Esbensen A/S, 1995

Lad os stå for din Energirenovering

Vi kommer gerne med et uforpligtende tilbud til jeres boligforening.​ Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Skal vi stå for din energioptimering eller Bygherrerådgivning?

Vi hjælper jer gerne igennem hele processen. Udfyld formularen Herunder og vi kontakter dig.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

​Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører ApS

Bredgade 6, 1260 København K

​Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører ApS

Kongevej 58, 6400 Sønderborg

CVR: 38294067

Kontakt os

☎ Tlf.: +45 70 22 48 48 

✉ E-mail: info@tjri.com

Social

Find på kort

Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører ApS

Bredgade 6, 1260 København K

Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører Ivs

Kongevej 58 

6400 Sønderborg

Tlf.: 70224848
CVR: 38294067
info@tjri.com